Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Να παίρνεις πολύ σοβαρά..

..ό,τι κάνεις αλλά όχι τον εαυτό σου. 


\
Αν παραμείνεις στο απλό  
δεν θα πιαστείς στην ξόβεργα της πλάνης 
που  τις ψυχές ρυτιδώνει


Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Σήμερον επέφανεν ο Σωτήρ....εν μορφή ως δούλου βαπτισθήναι
μετά σαρκός υπό Ιωάννουεν Ιορδάνου ρείθροις
ίνα βροτών εκπλύνει
τα παραπτώματα