Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Χαίρε, βουλής απορρήτου μύστις.

Χαίρε, σιγής δεομένων πίστις.

Χαίρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα. 
Χαίρε, παντός του κόσμου εξίλασμα.Xαίρε
Νύμφη ανύμφευτε