Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Oδοιπόρε της Ανθρωπιάς..

.. στην ερημία της πραγματικότητας 
οφείλεις χνάρι πόνου και δάκρυ ψυχής 
για να αγγίξεις το είναι σου.


Άλλη οδός καμία.