Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Ψυχή το ταπεινό άνθος

"Πιο κοντός 
από τη λύπη του

ο άνθρωπος"

Ελύτης 
Εκ του πλησίον