Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Το ακατόρθωτο έχει ανάγκη.. ..να επιχειρεί 
πάντα η ψυχήκι είναι δική μου 
μονάχα εντός μου 
μοναχά όταν σωπαίνει.Αργύρης Χιόνης