Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Όταν η καρδιά.....δεν μπορεί 
  να διαβάσει
τα ψηφία 
 της κτίσεωςτότε δακρύζει

το Κερί