Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Επ' ελευθερία εκλήθητε...Αναγκαίως πεθαίνουμε. 
Αναγκαίως απολαμβάνουμε
 τη χαρά της ζωής 
και αναγκαίως 
αποτρυγούμε τη θλίψη της. 


ελευθέρως 
αποφασίζουμε 
να διάγουμε το βίο μας 
μέσα στον ευτελισμό 
ή στο ύψος 
της αξιοπρέπειας
της ύπαρξης μας 
μέσα στον κόσμο..η ποιότητα 
της στάσεως 
του τραγικού ανθρώπου. 
Η οποία 
δεν ενδιαφέρει 
αν είναι μάταιη ή όχιΧ.Μαλεβίτσης