Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Μιλώ..


..γιατί υπάρχει 
ένας ουρανός 
που με ακούει 
γιατί μιλούν 
τα μάτια σου 
Και δεν υπάρχει θάλασσα 
δεν υπάρχει χώρα


όπου τα μάτια σου 
δε μιλούν

Γ. Σαραντάρης