Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Κι Άν.....δεν έχουμε 
πειρασμούς
 να νικήσουμε,

πού είναι 
η αρετή;


Αργύρης Εφταλιώτης