Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Η ψυχή του ανθρώπου.....ένα πράμα

από όλες 
τις αλήθειες


 ~ Νίκος Kαζαντζάκης ~