Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Η Ψυχή..


 ..είναι 
το δέντρο 
από το οποίο 
εξαρτάται 
ο καρπός 
που δίνουμε. 


Η αλήθεια


στη Σιωπή 
της Καρδιάς 
που ριζώνει
στου Ουρανού
το παρτέρι.