Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Απλότητα...


...απηλλαγμένη

  ταπεινώσεως
ουκ έστι 
θεάσασθαι


Ιωάννης της Κλίμακος
 525-600, Ασκητής