Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

H Aπόσταση ..


..δεν είναι 
τίποτα

Το πρώτο 
βήμαμόνο 
στοιχίζει

~Ρισελιέ~