Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Tρία πράγματα ..



..είναι 
εξαιρετικά σκληρά:
Το Ατσάλι, 
το Διαμάντι


της Αυτογνωσίας.




~ Βενιαμίν 
Φραγκλίνος ~