Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Tρία πράγματα ....είναι 
εξαιρετικά σκληρά:
Το Ατσάλι, 
το Διαμάντι


της Αυτογνωσίας.
~ Βενιαμίν 
Φραγκλίνος ~