Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Αγαπάς ..


..σημαίνει κάνεις 
ένδοξο έναν άνθρωπο 
που θα 'βρει 
στη ζωή του

Γιώργος Χειμωνάς