Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Το ύψος του ανθρώπου ..

..ξεκινά 
από τα πόδια, 
και φτάνει 
μέχρι το κεφάλι
Από εκεί 
και πάνω 
ξεκινάει 
το ανάστημα του


Αργύρης Χιόνης