Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Είναι τα λόγια μου μισά..

..μισές και 
οι σιωπές μου
ποιος ξέρει 
μες στην ξενιτιά
δρόμο ν’ ανοίγει 
πες μου
ποιος ξέρει 
μέσα να περνά
απ’ της αγάπης 
τα στενά
πες μου ποιος ξέρει 
απ’ της αγάπης 
τα στενάμ’ εσένανε
μοιάζει 
ο δρόμος 
ουρανός

Νίκος Μωραίτης