Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Εiναι τόσο σπάνιο..


..η αγάπη 
να σέβεται 
την ελευθερία
Είναι 
τόσο σπάνιο πράγμα 
να συντροφεύεται 
η αγάπη 
απ' την τρυφερότητα
Και αυτό 
οφείλεται στο ότι 
η τρυφερότητα 
δεν ξεκινάει 
από καμιά 
σκοπιμότητα. 
Είναι η ίδια 
ένας αυτοσκοπός, 
μια γνησιότητα
 Αυτό μόνο
X.Γιανναράς