Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Kασσία..


Εκ γυναικόςκαι εκ γυναικόςΜόνον 

 ανοίγεται η ψυχή
προς το γαλήνεμα
των Ουρανών