Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Άνω σχώμεν..

..τας καρδίας

Πίστη είναι

 να πιστεύεις 
αυτό που 
δεν βλέπειςη ανταμοιβή είναι 
να δεις αυτό 
                  που πιστεύεις