Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Τί εύκρατη ..

..που γίνεται η σκέψη
όταν



βγαίνουν περίπατο!

Οδυσσέας Ελύτης 
~ Εκ του πλησίον~