Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Που είναι..


..η σοφία 
που χάσαμε μέσα 
στη γνώση;Πού είναι 
όλη η γνώση 
που χάσαμε μέσα 
στην πληροφόρηση;


T. S. Eliot