Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

To να συλλέγεις..


..στιγμές ζωής
είναι ότι πιο 
τρυφερά 
και ευαίσθητα
ανθρώπινοτο πιο 
οδυνηρά 
μάταιο