Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Μακάριος είναι ο άνδρας ..

..που δεν πορεύθηκε 
στη βουλή των ασεβών 
και δεν εστάθηκε 
στην οδό των αμαρτωλών

Ψαλμ. α' 1

H του Προδρόμου ένδοξος απoτομή, 
οικονομία γέγονέ τις θεϊκή, 
ινα και τοις εν Αδη 
του Σωτήρος κηρύξη την έλευσιν.
 Θρηνείτω ουν Ηρωδιάς, 
Άνομον φόνον αιτήσασα, 
ου νόμον γαρ τον του Θεού,
 ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, 
αλλ' επίπλαστον πρόσκαιρον.