Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Της Ψυχής μου το δεντρόσπιτο..

..Όλοι ζούμε 
κάτω 
από τον ίδιο ουρανόαλλά 
δεν έχουμε όλοι 
τον ίδιο ορίζοντα.


Konrad Adenauer