Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Ό καθαρότατος Ναός του Σωτήρος..

..η πολυτίμητος πάστας και Παρθένος, 
το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού


σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, 
την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω 
ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού
 Αυτή υπάρχει, σκηνή επουράνιος.