Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Η πίστη μου είναι η δύναμή μου

Μη φοβού, μόνον πίστευε


Μαρκ.ε'36

PS: Βαθυ το ευχαριστώ μου
Γιάννη και Μαρία


.