Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Από το χώμα ερχόμαστε ..

..στο χώμα επιστρέφουμε.






παριστάνουμε τους κηπουρούς.

Αργύρης Χιόνης