Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ελευθέρωσέ με..


..Κύριε, από πονηρούς ανθρώπους,


και λύτρωσέ από ανθρώπους άδικους