Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ποιό'ναι πιο απάνω από τα λόγια ;

 ..η πράξη

Ποιό'ναι απάνω από την πράξη ;


Η σιωπή

Ν.Κ.