Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Σ'αυτή τη στιγμή..

..συγκατατίθεται η αιωνιότητα
που..


Τοις πάσι χρόνος και καιρός 
τω παντί πράγματι
υπό τον ουρανόν