Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Η καρδιά είναι ..

..αυτη που φλέγεται 
πάει μπροστά και φωτίζει 
τον ανήφορο της αλήθειας 
της ψυχής του καθένα μας


Κύριε

«Δος μοι 
τούτο τον ξένο
 να τον κρύψω 
σε ξένο τάφο 
που σαν ξένος 
δεν έχει 
που να γείρει 
το κεφάλι
 Τον ξένο 
που φιλόξενος 
ήταν στους φτωχούς
 και τους ξένους 
και οι συν άνθρωποι
από μίσος 
τον σκοτώσαν 
τον ξένο »