Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ο καρπός

..της σιωπής



Ο καρπός της προσευχής



Ο καρπός της πίστης είναι η αγάπη. 
Ο καρπός της αγάπης



Ο καρπός της προσφοράς 
είναι η ειρήνη. 


Μητέρα Τερέζα  1910 - 1997 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ: στη Δήμητρα.