Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι..

.. μήτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι."Ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος. 
Επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, 
ο Κύριος όμως βλέπει 
την ΚΑΡΔΙΑ"