Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

O Δρόμος του Ουρανού..

..στην Καρδιά μας είναι.

H ψυχή περιβάλλει το σώμα 
και όχι το σώμα την ψυχή