Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Τα μεν υψηλά ταπεινούν..

..τα δε ταπεινά υψούν
“Πολλοί έσονται πρώτοι έσχατοι 
         και έσχατοι πρώτοι” 
[Ματθ. ιθ’30]