Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Λοιπόν, αυτός που γύρευα, είμαι..

.. η ζωή καταβάλλει
τον οβολό και στη νύχτα μέσα 
των αφρόνων κατακυρώνει 
πάλι 
το νόμιμο 
του Ανέλπιστου

Οδυσσέας Ελύτης