Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Με τρόπο ταπεινό ..

..μα σίγουρο
η απόλυτη
εσωτερική 
της ενσυναίσθησης
σιωπή
ανοίγει την πόρτα
στην Αγάπη