Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η γέννησις σου Θεοτόκε..


..χαράν εμήνυσε εκ σού γαρ ανέτειλεν 
ο Ήλιος της δικαιοσύνης 
Χριστός ο Θεός ημών  
και λύσας την κατάραν 
έδωκε την ευλογίαν 
και καταργήσας 
τον θάνατον 
εδωρήσατο ημίν 
ζωήν την αιώνιον.