Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Mη εκ των λόγων τα πράγματα..

..αλλ'εκ των πραγμάτων ου γαρ ένεκα των λόγων 
τα πράγματα συντελούνται
αλλ' ένεκα των πραγμάτων 
    οι λόγοι