Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Γιατί η καλωσύνη σταυρώνεται πάντοτε...

 ..σ' αυτό τον κόσμο; 
Πως να αγνοήσουμε ή να αφανίσουμε 
τον Πόντιο Πιλάτο μέσα μας; 
Ο Χριστός δεν κάθεται από τα σύννεφα, 
σε θρόνο, όχι. Παλεύει απάνω στα χώματα,
 πονάει κι αυτός, αδικιέται κι αυτός
 και πεινάει και ξανα- σταυρώνεται μαζί μας καθημερινα.

Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ...