Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Bάστα καλά τη μακάρια χαρμολύπη..

..της οσίας κατάνυξης, και μην πάψεις 
να την εργάζε­σαι μέσα σου,ώσπου να σε κάνει 
να υψωθείς α­πό τούτον τον κόσμον 
και να σε παραστήσει 
καθαρόν στο Χριστό