Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Αφύπνιση..

..για τη ράθυμη ψυχή
ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας
Ψυχή μου ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις;
Το τέλος εγγίζει, και μέλλεις θορυβείσθαι·
ανάνηψον ουν, ίνα φείσηταί σου Χριστός ο Θεός,


Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.